پانسمان گاز آغشته به عسل مدی هانی

پانسمان گاز آغشته به عسل مدی هانی
مشاوره رایگان زخم ۰۲۱۸۸۲۲۴۱۸۳

پانسمان گاز آغشته به عسل مدی هانی

Antibacterial Honey Tulle Dressing :

گاز استریل سه لایه، از الیاف بافته شده، محتوی ۸۵% عسل لپتواسپرموم آنتی باکتریال می باشد که جهت زخم های با ترشح کم و متوسط به کار می رود.
پانسمان گاز عسل در خراشیدگی ها، سوختگی های سطحی و زخم های عفونی استفده می شود و در گرانوله و اپیتلیذه کردن زخم بسیار موثر است.

کد محصول : ۷۹۶

موارد مصرف

خراشیدگیها
پوست های شکننده
زخمهای عفونی