پانسمان ورقه ای عسل مدی هانی

پانسمان ورقه ای عسل مدی هانی
مشاوره رایگان زخم ۰۲۱۸۸۲۲۴۱۸۳

پانسمان ورقه ای عسل مدی هانی

Antibacterial Honey Gel Sheet :

محتوی ۸۰% عسل لپتواسپرموم آنتی باکتریال و ۲۰% آلژینات سدیم می باشد. جهت زخم های با ترشح کم و متوسط به کار می رود. مزیت این پانسمان درغیرچسبنده بودن آن است و در بستر زخم، هیچگونه باقیمانده ای از خود به جا نمیگذارد. در مرحله اپیتلیزاسیون (epithelialisation) بسیار کمک کننده است.

کد محصول : ۷۹۹

موارد مصرف:

محل دهنده و گیرنده پیوند پوست
سوختگیها