پانسمان آلژینات عسل مدی هانی

پانسمان آلژینات عسل مدی هانی
مشاوره رایگان زخم ۰۲۱۸۸۲۲۴۱۸۳

پانسمان آلژینات عسل مدی هانی

Antibacterial Honey Apinate Dressing :

پانسمان آلژینات عسل مدی هانی محتوی ۹۵% عسل لپتواسپرموم اسکوپاریوم (مانوکا) آنتی باکتریال به همراه کلسیم آلژینات می باشد. خاصیت ضد باکتریایی عسل مانیوکا، بهبودی را تسریع می بخشد و در ضمن درد بیمار را هم کاهش میدهد.
پانسمان آلژینات عسل مدی هانی بدلیل داشتن آلژینات کلسیم در زخم های حفره ای با ترشح متوسط تا زیاد به کار می رود. این پانسمان بدلیل داشتن آلژینات کلسیم در زخم های حفره ای با ترشح متوسط تا زیاد استفاده می شود و به بافت سازی کمک می کند. علاوه بر آن بخاطر داشتن MGO (متیل گلی اکسال) که ماده آنتی باکتریال عسل مانیوکا است به برطرف شدن عفونت هم کمک می کند.

پانسمان آلژینات عسل مدی هانی سایز ۵x5
کد محصول : ۷۹۴

پانسمان آلژینات عسل مدی هانی سایز ۱۰x10
کد محصول : ۷۹۵

موارد مصرف:

قبل، بعد وحین کار با NPWT (درمان زخم با فشار منفی)
زخمهای عروقی (شریانی و وریدی)
زخمهای دیابتی
زخمهای فشاری