چگونه مدی هانی به درمان زخم کمک می‌کند؟

پانسمان مدی هانی از عسل لپتواسپرموم فعال ۱۰۰% ساخته شده است. این پانسمان که دارای PH پایین و اسمولاریته بالا می‌باشد، به حفظ رطوبت ایده‌ال محیط زخم کمک می‌کند، همچنین به دبریدمان اتولیتیک (لایه برداری) کمک کرده و بدون ایجاد تروما از زخم جدا می‌شود. این پانسمان با اشعه گاما استریل شده است.
به دلیل خاصیت اسمولیته بالا، باعث برداشتن بافت مرده می‌گردد.
به کاهش PH زخم کمک می‌کند.
باعث تعادل رطوبت محیطی زخم می‌شود.
غیرسمی، طبیعی و بی‌خطر است.

محصولات عسل مدی هانی

درمان زخم با عسل لپتواسپرموم آنتی باکتریال